Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Konkurs Sybilla 2006 rozstrzygnięty

Treść

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski wręczył wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie nagrody w ramach konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2006. To prestiżowe wydarzenie podkreśla rangę i znaczenie instytucji muzealnej w sferze kultury i ma na celu wyróżnienie najciekawszych dokonań w zakresie wszystkich dziedzin działalności muzealnej.

W ramach tej edycji konkursu zgłoszono 250 wniosków z zakresu różnych dziedzin działalności muzealnej. Zgłoszenia rozpatrywane były w 10 kategoriach. Jury pod przewodnictwem prof. Marii Poprzęckiej przyznało Grand Prix oraz 43 nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Wszyscy laureaci otrzymują statuetkę Sybilli, a zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dodatkowo nagrody finansowe. Muzeum Architektury we Wrocławiu zostało nagrodzone Grand Prix za wystawę "Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVII do połowy XX wieku".
W kategorii wystawy sztuki pierwsze miejsce zajęło Muzeum Narodowe w Poznaniu za wystawę "Jerzy Kujawski. Maranatha". W kategorii wystawy historyczne zwyciężyło Muzeum Narodowe w Warszawie pracą "Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie". "Wrocławskie dworce kolejowe" to zwycięska praca Muzeum Architektury we Wrocławiu w ramach kategorii wystawy przyrodnicze, techniczne, medyczne.
W kategorii publikacje pierwsze miejsce zdobyło Muzeum Pałac w Wilanowie za "Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego". Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zostało uhonorowane pierwszą nagrodą w kategorii programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne za "Turystyczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich". Muzeum Narodowe we Wrocławiu zwyciężyło w kategorii dokonania z zakresu działalności naukowej za "Malarstwo niderlandzkie". W ramach dokonań z zakresu zarządzania i organizacji główną nagrodę dostało Muzeum Podlaskie w Białymstoku za "Organizację Muzeum Ikon w Supraślu". W ramach dokonań z zakresu konserwacji przyznano dwa pierwsze miejsca. Jedną otrzymało Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce za "Zabezpieczenia górniczo-konserwatorskie zespołu zabytkowych komór Maria Teresa", a drugą - Muzeum Pałac w Wilanowie za "Prace badawcze, konserwatorskie restauratorskie przy elewacji Pałacu w Wilanowie od strony dziedzińca".
Jacek Sądej
"Nasz Dziennik" 2007-05-17

Informacja z serwisu www.iap.pl

Autor: wa